תרומות

תנועת 'האומה' לקחה על עצמה להפיץ את תורתו החברתית של הרב אשלג, המבוססת על הציווי האלוקי של "ואהבת לרעך כמוך" ולבנות חברה בה כל אחד עסוק בנתינה ודאגה לצורכי הזולת – ממש כפי שהוא דואג לצרכיו שלו. חברה שלמה שחיה בצורה כזאת מייצרת מציאות בה לאף אחד מחבריה לא חסר דבר. זהו מעבר מחיי בדידות, הישרדות וקושי לחיים של אחדות, שפע ואהבה.

עמדו לצדנו והשתתפו בקידום והובלת הרעיון, והיו חלק מהדבר המופלא שקורה פה – בניית עולם חדש 

תרומתכם מופנית לעמותת האומה – תנועה לאומית חברתית לאחדות עם ישראל (ע"ר 580522142).

בכרטיס אשראי ו- PayPal  (גם הוראות קבע)

לאתר מאובטח לחצו כאן:

בהעברה בנקאית

הבנק הבינלאומי הראשון (31), סניף צפת (001), לחשבון מספר: 409367206.

לאחר ביצוע ההעברה, עדכנו אותנו כדי שנשלח אליכם קבלה – בטלפון 050-9597836 או באמצעות האתר.

בצ'ק או מזומן

צ'ק (למוטב בלבד) לפקודת: האומה – תנועה לאומית חברתית לאחדות עם ישראל.

את העברת הצ'ק נא לתאם עמנו בטלפון 050-9597836.

לבירורים ושאלות

צרו קשר באמצעות האתר

או בטלפון: 050-9597836


מובהר בזאת כי המונחים: “חברה בע”מ”, “ארגון”, “מיזם”, “מרכז”  ו- “בית אומה” באתר זה, אין בו כדי להצביע ו/או להעיד על זיקת אחריות מכל סוג בין גוף כלשהו שמתפרסם באתר זה לבין עמותת “האומה – תנועה לאומית חברתית לאחדות עם ישראל” (ע"ר 580522142) המפעילה את האתר – אלא אם צויין כך בפירוש. כמו כן, אין לראות בפרסום הגוף באתר זה כאישור על ניהולו התקין ועל מעמדו המשפטי. המונח “גוף” לעיל מתייחס לכל בית אומה ו/או מרכז ו/או מוסד ו/או תאגיד ו/או קבוצת פעילים שפועלת תחת שם כלשהו, אף אם הם פועלים שלא במסגרת תאגיד משפטי שנרשם כחוק בארץ או במדינה כלשהי בעולם.