בתי האומה

ואהבת לרעך כמוך – הלכה למעשה

בתי האומה כשמם כן הם: בית של האומה; בית השייך לאומה הישראלית, שדרכו היא מתאחדת להיות כאיש אחד בלב אחד – ללא הבדלי דעות והנהגות, אופי או כל נושא אחר שבטעות יכול להיתפש כהתבדלות. בבתי האומה מוטבעת ההכרה שאנו אומה אחת – כמשפחה אחת, שיש לנו רצון גדול להטיב ולהשפיע. שם עלינו לשכוח את האינטרסים האישיים ולהיות עסוקים רק בהשפעה לחברה.

השאיפה היא, שבכל עיר, כפר, מושב, שכונה וכיו"ב תהיה כתובת שתהווה בית למכלול עניין החברים, ובראש ובראשונה יתקיימו בו שיעורים קבועים בענייני חברה, על פי תורתו של הרב יהודה הלוי אשלג – מחבר פירוש הסולם על הזוהר ועוד הרבה ספרי הגות, העוסקים באידיאל של חברה מתוקנת המבוססת על השפעה ואלטרואיזם. קיימים בתי אומה לגברים, בתים לגברים ולנשים וגם בתי אומה לנשים – במסגרת "נשות האומה".


מובהר בזאת כי המונחים: "חברה בע"מ", "ארגון", "מיזם", "מרכז"  ו- "בית אומה" באתר זה, אין בו כדי להצביע ו/או להעיד על זיקת אחריות מכל סוג בין גוף כלשהו שמתפרסם באתר זה לבין עמותת "האומה – תנועה לאומית חברתית לאחדות עם ישראל", המפעילה את האתר – אלא אם צויין כך בפירוש. כמו כן, אין לראות בפרסום הגוף באתר זה כאישור על ניהולו התקין ועל מעמדו המשפטי. המונח "גוף" לעיל מתייחס לכל בית אומה ו/או מרכז ו/או מוסד ו/או תאגיד ו/או קבוצת פעילים שפועלת תחת שם כלשהו, אף אם הם פועלים שלא במסגרת תאגיד משפטי שנרשם כחוק בארץ או במדינה כלשהי בעולם