תנועה לאומית חברתית

לאחדות עם ישראל

החזון שלנו הוא לבנות ביחד חברה מאוחדת, שכל פרט בה הוא יחיד ומיוחד, המבוססת על נתינה וערבות הדדית ומקיימת את המצווה ״ואהבת לרעך כמוך״.

לקבלת עדכונים מהאומה

באימייל ו/או ב-SMS

אפשרויות נוספות:

ניתן לפנות אלינו 
בטלפון 050-6781190
או בווטסאפ
או באימייל
[email protected]

האומה – תנועה לאומית חברתית לאחדות עם ישראל (ע״ר 580522142)