תודעה של “להיות”

כל הגשמי נועד להשחק ולהתכלות; אין דבר גשמי ששורד לנצח. התחזוקה של מגדלי עזריאלי תעלה יותר מהבנייה שלהם – זוהי לא התכלית, אבל אנחנו כן אמורים לבנות, לנקות ולתחזק אותם; מדוע? לשם מה אנחנו משתמשים בעולם הזה?

התשובה היא, שהעולם הזה הוא “חדר כושר” שנועד לבנות ולחזק את המידות הרוחניות שלנו – ובראש ובראשונה את ‘ואהבת לרעך כמוך’.

לא קשה להוציא אדם מהתודעה הגשמית שלו; השאלה היא מה הוא יעשה כשזה יקרה לו – איך הוא יוכל לחיות בתודעה רוחנית גבוהה מבלי ליפול? עלייה רוחנית מלמדת אותנו שהכל אחד; שהכל הוא חמלה תמידית. אבל כדי להשאר שם, הדבר חייב להפוך לטבע שלנו. ולכן, נדרשת היגיעה שבלימוד פנימיות החכמה, ועבודה על המידות, ובראש ובראשונה – מידת הענווה.

זוהי התורה שאנחנו מלמדים ומכוונים אליה – תורה של תודעה פנימית. תודעה של “להיות”.

הרב אריק נווה

יו”ר המטה הארגוני של תנועת האומה ומוסר שיעורים במרכז ״נווה קדשך״ – כפר סבא.

 

צילום: הקדמה לספר הזהר – הרב יהודה הלוי אשלג “בעל הסולם”. ספר ההקדמות.

תגובות

(0)