הזמנה: יום הבעל שם טוב וראש השנה לתנועת החסידות

בחודש אלול אנו מציינים את החג החסידי ח”י באלול. ביום זה נולד והתגלה הבעל שם טוב – מייסד תנועת החסידות, ושנים לאחר-מכן נולד רבי שניאור זלמן מליאדי, מייסד חסידות חב”ד. יום זה מזכיר לנו ללכת בדרכי מאורות אלו: לאהוב כל יהודי

השנה, לראשונה באומה, אנו מציינים יום זה בכנס התוועדות לגברים – עם שיעור מפי מייסד ומקים תנועת האומה – הרב שליט”א.

סעודת מלווה מלכה // שמחה // שירים וניגונים

מוצ”ש, חי’ באלול, 9/9/17, 21:30

מרכז נווה קדשך: התע”ש 14, כפר סבא

50 ש”ח – השתתפות בכיסוי ההוצאות.

—–
הארוע מאורגן ע”י עמותת “באר מים חיים ונוזלים”.

תגובות

(0)