בתי האומה

ואהבת לרעך כמוך – הלכה למעשה

בתי האומה כשמם כן הם: בית של האומה; בית השייך לאומה הישראלית, שדרכו היא מתאחדת להיות כאיש אחד בלב אחד – ללא הבדלי דעות והנהגות, אופי או כל נושא אחר שבטעות יכול להיתפש כהתבדלות. בבתי האומה מוטבעת ההכרה שאנו אומה אחת – כמשפחה אחת, שיש לנו רצון גדול להטיב ולהשפיע. שם עלינו לשכוח את האינטרסים האישיים ולהיות עסוקים רק בהשפעה לחברה.

השאיפה היא, שבכל עיר, כפר, מושב, שכונה וכיו”ב תהיה כתובת – בית ציבורי או בית פרטי או מתנ”ס, מרכז וכיו”ב, שיהווה בית למכלול עניין החברים, ובראש ובראשונה יתקיימו בו שיעורים קבועים בענייני חברה, על פי תורתו של הרב יהודה הלוי אשלג – מחבר פירוש הסולם על הזוהר ועוד הרבה ספרי הגות, העוסקים באידיאל של חברה מתוקנת המבוססת על השפעה ואלטרואיזם. קיימים בתי אומה לגברים, בתים לגברים ולנשים וגם בתי אומה לנשים – במסגרת “נשות האומה”.

רשימת בתי האומה נמצאת כעת בעדכון – לאור המצב והמגבלות הנובעות ממנו


מובהר בזאת כי המונחים: “חברה בע”מ”, “ארגון”, “מיזם”, “מרכז”  ו- “בית אומה” באתר זה, אין בו כדי להצביע ו/או להעיד על זיקת אחריות מכל סוג בין גוף כלשהו שמתפרסם באתר זה לבין עמותת “האומה – תנועה לאומית חברתית לאחדות עם ישראל”, המפעילה את האתר – אלא אם צויין כך בפירוש. כמו כן, אין לראות בפרסום הגוף באתר זה כאישור על ניהולו התקין ועל מעמדו המשפטי. המונח “גוף” לעיל מתייחס לכל בית אומה ו/או מרכז ו/או מוסד ו/או תאגיד ו/או קבוצת פעילים שפועלת תחת שם כלשהו, אף אם הם פועלים שלא במסגרת תאגיד משפטי שנרשם כחוק בארץ או במדינה כלשהי בעולם